Tilstandsrapport

Derfor er det godt at få lavet en tilstandsrapport

Med en tilstandsrapport i hånden kan du fritages for ansvar for skjulte fejl og mangler på boligen, hvis du samtidig:

 • Giver køber tilbud om ejerskifteforsikring
 • Tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for denne forsikring
 • Tilbuddet skal være skriftligt

Uden dette, hæfter du som sælger for skjulte fejl og mangler i 10 år.

Hæfter stadig ved svig og ulovligheder

Selvom du har tegnet tilstandsrapport, ejerskifteforsikring samt tilbudt at betale halvdelen, hæfter du naturligvis stadig for svig, grov uagtsomhed og ulovligheder.

Se prisen for en tilstandsrapport her eller bestil en tilstandsrapport af boligen på telefon 27 29 34 23.

Tilstandsrapport og Energimærkning fra Arkitektfirmaet Byg & Bo ApS

Med stor erfaring inden for tilstandsrapporter og energimærker, foretager vi en grundig gennemgang af ejendommen som kunden ønsker at købe eller sælge. Vi udfører en detaljeret tilstandsrapport af huset.

Få lavet en tilstandsrapport af boligen

Bygningsgennemgangen varer typisk mellem 2 til 3 timer. Vi anbefaler ejeren at være til stede på tidspunktet for besigtigelsen, for at han/hun kan få fuld forståelse for de konklusioner den bygningssagkyndige gør sig. Dermed kan eventuelle spørgsmål, der måtte opstå undervejs, besvares med det samme. En anden grund til, at vi involverer vores kunder i bygningsgennemgangen er for at beskrive de problemer vi finder, mens vi fysisk kan se dem, i stedet for at kunden skal studere dem gennem billederne i en tilstandsrapport.

Udover at levere en grundig tilstandsrapport vil den byggesagkyndige desuden informere om hvilken løbende vedligeholdelse, der skal udføres. Dette er især en stor hjælp til førstegangskøbere.

I forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten beskæftiger vi os i særdeleshed med at:

 • undersøge om et problem er et spørgsmål om sikkerhed og omfanget af en eventuel defekt
 • lokalisere, undersøge og beskrive, hvad der skal udskiftes og hvad der skal repareres
 • beskrive hvilke problemstillinger, der kræver tæt overvågning

For at lave en kvalificeret tilstandsrapport kræver det en grundig gennemgang af huset

Gennemgangen af huset er en grundig undersøgelse, hvor eventuelle fejl/mangler lokaliseres, undersøges og beskrives. Først efter grundig inspektion af huset, skrives tilstandsrapporten.

Udvendig kontrol

Udvendige vægge

Væggene undersøges for eventuelle revner og den byggesagkyndige vil undersøge om jorden er i tæt kontakt med bunden af huset. Dette kan give adgang til træødelæggende insekter. De sagkyndige vil vurdere tilstanden og informere dig om, hvorvidt skaden er kosmetisk eller mere alvorlig.

Fundament

I de fleste tilfælde er fundamentet ikke synligt, og derfor kan vores byggesagkyndig ikke umiddelbart undersøge det. Men de vil checke for eventuelle revner eller sætningsskader.

Tag

Den bygningssagkyndige vil inspicere husets tag for skader som kan være årsag til vandindtrængning. Huset undersøges for løse, revnede eller manglende tagsten. Tagrendernes tilstand vil også blive undersøgt.

Indvendig kontrol 

VVS

I forbindelse med gennemgang af husets VVS- installation vil der blive foretaget en undersøgelse af vandhaner og brusere. I tilstandsrapporten vil der desuden blive informeret om placering af ejendommens vigtigste spærreventil.

Badeværelse

Badeværelset bliver undersøgt for eventuelle utætheder, toiletter og ventilation. Den bygningssagkyndige vil også sikre, hvorvidt badeværelset har en ventilator eller et vindue for at undgå fugtdannelse.

Herefter udfærdiges en komplet tilstandsrapport, som giver dig oplysninger om hvilken eventuel reparation og udskiftning dit hus kræver.

Note

Ved at udføre en bygningsgennemgang kan du ikke identificere alle typer skader, du kan kun identificere de skader som er synlige.

Bestil en tilstandsrapport af jeres bolig på telefon 27 29 34 23.

Tilstandsrapporten vurderer skader på en skala med seks trin:

 • IB - Ingen bemærkninger
 • K0 - Kosmetiske skader. Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.
 • K1 - Mindre alvorlige skader. Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelen eller bygningens funktion.
 • K2 - Alvorlige skader. Beskriver skader som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skade på andre bygningsdele.
 • K3 - Kritiske skader i udvikling, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele.
 • UN – bør undersøges nærmere. Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.

Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen.

For at få en fuld forståelse over hvad en tilstandsrapport er kan du læse mere her

 

Se prisen for udarbejdelsen af en tilstandsrapport her

Links Skovballevej 59C, Tåsinge, 5700 Svendborg - tel: 62 20 34 23 Bo: 27 29 34 23 Helle: 27 21 34 23 email: info@bygbo.com